/Files/images/coollogo_com-26397843.png

Шкільна бібліотека... /Files/photogallery/Изображение 008.jpgСаме в ній дитина вперше знайомиться зі самостійно прочитаною книгою, вчиться вибирати для себе одну найкращу з величезної кількості, які її оточують. Саме до неї поспішає і молодий, і досвідчений учитель, щоб знайти в книгах мудрість великих педагогів. Не проходять повз шкільну бібліотеку батьки, які хочуть постійно вчитися, удосконалюватися. Скільки читачів, стільки й відповідей повинна дати шкільна бібліотека, нікого не обділивши увагою найпрекраснішого дива світу – книги.

Бібліотека нашої школи – це одне з доступних джерел отримання інформації для учнів та педагогів, найважливіший елемент навчальної діяльності, спрямованої на розвиток освіченої особистості та інформаційне забезпечення навчально – виховного процесу.

Вся робота бібліотеки проводиться згідно річного плану, виходячи з основних документів: законами України про освіту, бібліотечну справу, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, положеннями про загальноосвітній навчально - виховний заклад і про бібліотеку загально - освітнього навчального закладу.

Основні напрямки роботи бібліотеки:

· формування дієвого бібліотечного фонду на основі запитів, інтересів і потреб читачів;

· комплексне вивчення та розвиток читацьких інтересів;

· модернізація змісту, форми та методів пропаганди книжкового фонду, основу якого складає українська книга;

· виховання творчого читача, який вільно користується бібліотекою, її послугами, книгою;

· формування в читачів інформаційної культури;

· упровадження сучасних інформаційно – комунікативних, бібліотечних технологій популяризації літератури.

Книжковий фонд бібліотеки систематизовано й змодельовано відповідно до бібліотечних стандартів . У ньому виділено навчальну, художню, науково – пізнавальну, довідкову, методичну літературу та окремо книги для учнів молодших класів. Основний книжковий фонд розміщено в читальному залі, який відкритий для користувачів. У режимі відкритого доступу користувачі мають змогу краще вивчити розміщення та склад книжкового фонду, вільно в ньому орієнтуватися. А в бібліотекаря більше часу й можливостей для індивідуальної роботи.

Загляньте на перерві чи після уроків до бібліотеки. Допитливі оченята читачів шукають для себе щось нове, не знане раніше. І на допомогу їм приходить довідкова література. Це незвичайний фонд бібліотеки. Його примірники розташовані зручно, як кажуть «під рукою». Не гаючи часу, застосовуємо на практиці знання, одержані на бібліотечних уроках, і швиденько знаходимо потрібну інформацію в словнику, довіднику чи в енциклопедії./Files/photogallery/IMG_0642.jpg

У бібліотеці ведеться сумарний та індивідуальний облік книг бібліотечного фонду. Сумарний облік книжкового фонду відображає надходження, вибуття, загальну чисельність, розподіл видань за видами та змістом, які фіксуються у "Сумарній книзі". Індивідуальний облік - це облік кожного примірника книги, що надходить до бібліотеки. Реєструються ці надходження в "Інвентарній книзі". На підручники також ведеться сумарний та індивідуальний облік. Сумарний - відповідно у "Сумарній книзі", індивідуальний - у "Реєстраційній картотеці руху підручників".

Основними завданнями бібліотеки є:

- виховання в учнів інформаційної культури;

- надання інформаційно-методичної допомоги керівникам школи та учителям в організації навчально-виховного процесу;

- надання інформаційно - методичної допомоги учням в оволодінні основами наук;

- надання інформаційно-методичної допомоги батькам у розвитку в дитини інтересу до читання і виховання любові до книги.

Шкільна бібліотека - це фундамент освіти і самоосвіти. Вона забезпечує потреби навчально-виховного процесу в усіх його ланках, надає систематично, цілеспрямовану допомогу учням в опануванні знаннями з навчальних предметів, виховує бажання розширювати обсяг знань, знайомить із різноманітними джерелами інформації, навчає розуміти їх, користуватися ними, виховує творчого читача.

"Бібліотеки - це скарбниці всіх багатств людського духу".

Ґотфрід Вільгельм Лейбніц

Кiлькiсть переглядiв: 82